Прочети повече за верния отговор

Упътване за попълване на “Искане-декларация за упражняване на трудова заетост на чужденец в Република България”
размер: 224 KB
[СВАЛЯНЕ]
Указания за прилагане на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци
размер: 279 KB
[СВАЛЯНЕ]
Синя Карта за работа в България за висококвалифицирани работници извън ЕС
размер: 1110 KB
[СВАЛЯНЕ]
Нормативна и институционална рамка, относно заетостта на чужденци в Република България
размер: 304 KB
[СВАЛЯНЕ]
Искане-Декларация за упражняване на трудова заетост на чужденец
размер: 387 KB
[СВАЛЯНЕ]
Издаване на разрешения за работа на чуждестранни граждани
размер: 338 KB
[СВАЛЯНЕ]
Заявление за упражняване на висококвалифицирана заетост на чужденци
размер: 378 KB
[СВАЛЯНЕ]
Закон за чужденците в Република България - глава трета
размер: 346 KB
[СВАЛЯНЕ]
Декларация за упражняване на заетост без разрешение за работа
размер: 49 KB
[СВАЛЯНЕ]
Декларация за приемане на командировани работници и служители
размер: 52 KB
[СВАЛЯНЕ]

Посещения: 132485

Научете повече. Свържете се с нас. Натиснете тук

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави.