Прочети повече за верния отговор

Закон за признаване на професионални квалификации
размер: 461 KB
[СВАЛЯНЕ]
Условия за влизане, пребиваване и напускане на страната
размер: 236 KB
[СВАЛЯНЕ]
Създаване на собствена фирма
размер: 269 KB
[СВАЛЯНЕ]
Синя Карта
размер: 220 KB
[СВАЛЯНЕ]
Свободно предоставяне на услуги
размер: 186 KB
[СВАЛЯНЕ]
Работа в България
размер: 179 KB
[СВАЛЯНЕ]
Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
размер: 479 KB
[СВАЛЯНЕ]
Образование и признаване на диплома
размер: 174 KB
[СВАЛЯНЕ]
Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България
размер: 386 KB
[СВАЛЯНЕ]
Наредба за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика
размер: 285 KB
[СВАЛЯНЕ]
Молба-декларация за издаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България
размер: 36 KB
[СВАЛЯНЕ]
Наредба за условията и реда за командироване на работници или служители
размер: 278 KB
[СВАЛЯНЕ]
Закон за насърчаване на заетостта-глава осма
размер: 220 KB
[СВАЛЯНЕ]
Достъп до пазара на труда
размер: 203 KB
[СВАЛЯНЕ]

Посещения: 132484

Научете повече. Свържете се с нас. Натиснете тук

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави.